For et trygt og sikkert arbeidsmiljø

Svalson produserer elektrisk betjente skyveluker for ulike miljøer som resepsjoner, restauranter, apotek, sykehus, politistasjoner og steder med høye sikkerhetskrav. Deres skyveluker kan åpnes med et enkelt trykk på knappen og er ergonomisk riktige.

Svalson tilpasser produksjonen av skyvelukene etter hver kundes spesifikke og unike behov. Deres nyeste styresystem er programvarestyrt, som gir bedre muligheter enn noen gang for å tilpasse funksjonene på skyvelukene. Slik kan brukeren være trygg på at deres spesifikke krav blir møtt, og at de vil bli fornøyd med produktet.

Alle skyvelukene deres er CE-merket.

>> Horisontal gående

| AH50
Horisontalt gående, elektrisk betjente skyvelukeri aluminum – tilpasset økte krav til sikkerhet i offentlige miljøer.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| AH60
Kraftig horisontalt gående sikkerhetsluker med elektrisk betjening
for både innendørs og utendørs bruk.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

>> Vertikalt gående

| AV70
Elektrisk drevet vertikal skyveluker i aluminium
– tilpasset økte krav til sikkerhet i offentlige miljøer.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| AV90
Kraftig vertikal, elektrisk betjente luker som er produsert
for både innendørs og utendørs bruk.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no


| AV115
Kraftig vertikal, elektrisk betjente luker for brede åpninger, produsert for både innendørs og utendørs bruk.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

>> Sikkerhet

| FIRESLIDE EI30
Brannklassifisert og typegodkjent elektrisk drevet skyveluker i brannteknisk klasse EL 30.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| FIRESLIDE SV-E60
Brannklassifisert vertikal skyveluke med elektrisk drift. Rammen på skyvedørene er laget av pulverlakkert stål.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| SH
Kraftig horisontal sikkerhetsluke med elektrisk betjening for innendørs og utendørs bruk.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| SV
Kraftig vertikal sikkerhetsluke med elektrisk betjening for innendørs og utendørs bruk.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

>> Spesial luker

| S-SPESIAL
Våre elektrisk drevne skyveluker kan spesialdesignes etter ulike behov, innendørs eller utendørs, vertikalt eller horisontalt, rett eller buet.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| EXECUTIVE
Når designet er det viktigste, når det er ønske om åpne frie flater eller når flere glass partier skal ligge tett og ingen profiler eller stolper skal forstyrre det elegante miljøet.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

| THERMO
Kraftig vertikal, elektrisk betjent skyveluke med isolerte profiler.
Beregnet for utendørs bruk.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no

>> Tilbehør

| TILBEHØR
Aktuatorer, fotpedaler og styresystem.

Les mer på:
Svalson.com | Svalson.no