Automatikk og fjernkontroll

Fjernkontrollen min virker ikke.
Har du prøvd å bytte batteri?
Sjekk batteripolene, og eventuelt stram de litt inn mot batteriene slik at de sitter bedre. Det kan hende de blir litt slakke med tiden. At fjernkontrollen virker noen ganger, mens andre ganger ikke, kan være en indikasjon på dette. Har den falt i bakken eller fått seg et annen støt? Er det noen løse deler inni den? Da er den muligens defekt og må skiftes.

Markisen min kjører bare litt og litt, og jeg må trykke på nytt for hver gang.
Det er en indikasjon på at batteriet i vindsensoren må skiftes. Se instruksjon for dette i «WMS bruksanvisning 2021»

Betjenings- og vedlikeholdsanvisning