Våre produkter leveres med garanti i henhold til kjøpsloven med mindre andre betingelser er avtalt. Dette betyr at det for forbrukere er inntil 5 års reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder feil på produktet som ikke skyldes feilaktig bruk, påførte skader eller normal slitasje. For å kreve reklamasjon må skjema nedenfor fylles ut, vi vil deretter ta kontakt for å avtale utbedring.

Vi gjør oppmerksom på at dersom reklamasjonen ikke er gyldig og at feilen skyldes andre forhold enn produktet, vil vi fakturere for oppmøte og medgått tid etter gjeldende satser.