Solskjerming til borettslag og sameie

Flere har investert i solskjerming og sett viktigheten av god skjerming til boligen. Når man bor i et borettslag eller sameie kan det være smart at styret tar kontakt med en solskjermingsleverandør for å utarbeide en plan for solskjerming til beboerne.

Her hos Solskjermingsgruppen vil en slik prosess normalt starte med at vi blir kontaktet av styret til sameie eller borettslag. Vi ta en befaring og komme med anbefaling av produkter som vi mener dekker behovet til beboerne, samt er mulig å utføre på fasaden til bygget. Sammen med styret vil vi også bestemme farger og komme med et tilbud om priser for solskjermingen og montasje. Etter aksept fra styret vil vi produsere en digital brosjyre/PDF med informasjon om solskjermingsproduktene og vår avtale om leveranse. Etter dette vil beboerne ta kontakt med oss løpende og styret vil slippe alt av spørsmål og henvendelser – det tar vi oss av!

Ved å inngå en avtale der styret fastsetter produkter og farger som tilbys til beboerne, hindrer vi at det velges ulike farger/modeller. Når beboerne har samme produkter og farger ser fasaden på bygningen helhetlig og konsistent ut.

Beboerne kan også enkelt kontakte oss i ettertid av montasje, dersom eventuell service er nødvendig.

Solskjerming som tilvalg til boligprosjekter

Vi har lang erfaring med å levere solskjerming som tilvalg til boligprosjekter i hele Norge. Når vi blir valgt som tilvalgsleverandør på et boligprosjekt, arbeider vi tett med entreprenør og arkitekt for å velge ut hvilke produkter som skal tilbys til beboerne og fargedesignet på solskjermingen. Det er viktig at arkitekt er fornøyd med fargen på utvendig solskjerming, da solskjermingen vil endre fasadeutrykket. Ved at entreprenør og arkitekt bestemmer farge og produkter på solskjermingen, hindrer man at beboerne kjøper ulike typer og i forskjellige farger. Dette sikrer et helhetlig og konsistent visuelt utrykk på fasaden til bygget.

I de senere årene har vi også sett et økende antall prosjekter der solskjerming blir medtatt til leilighetene. Dette kan være grunnet krav om solskjerming for å minimere soloppvarming av leiligheter, støyreduksjon eller som et visuelt aspekt på fasaden til bygget. Vi har god kompetanse i byggteknisk forskrift (TEK17) og våre konsulenter kan bistå i vurderingen av termisk inneklima på boligprosjektene.

Vi har en egen nettside spesielt for tilvalgsprosjekter. Sjekk ut siden www.ssgbp.no for oversikt over våre pågående tilvalgsprosjekter.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud