Warema frontscreen er en delikat måte å skjerme balkong og innenforliggende vinduer for varme og lys. Den vil også fungere som innsynsskjerming slik at man kan benytte balkongen uten sjenerende innsyn. Frontscreen blir montert under tak i front av balkongen og has styring i form av skinner eller wire. Frontscreen leveres med screenduk som er en perforert PVC duk. Denne skjermer mot lys og vind samtidig som den bevarer utsyn. Warema frontscreen betjenes med radiostyrt motor.