Solskjermingsgruppens selskaper har AAA-rating fra Dun & Bradstreet. Norges høyeste kredittverdighet er en trygghet for våre kunder og samarbeidspartnere.

Det er Nordens ledende og eldste kredittopplysningsbyrå Soliditet som står bak AAA-kredittrating, Nordens mest pålitelige og avanserte vurderingsmodell. Soliditet viser via sin ratingskala de foretakene som det er mest lønnsomt å gjøre forretninger med. Soliditet var først i verden med et databasert system som kunne vurdere et foretaks økonomiske styrke og betalingsevne. Uavhengig av konjunkturer har AAA-ratingen helt fra lanseringen i 1989 vist at konkurser med 86-94 prosent sikkerhet kan forutsies – i god tid før de inntreffer. Derfor er Soliditets produktløfte at AAA-ratingen med 90 prosent sannsynlighet kan forutsi en konkurs ett år i forveien.

AAA-rating er en utmerkelse
Soliditet har gjort det til en årviss foreteelse å kåre Norges AAA-selskaper (trippel A). Bedriftene ser på dette som en utmerkelse.