fbpx
skip to Main Content

Oppdatert 23.mars 2020 

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

Solskjermingsgruppen AS følger folkehelseinstituttets anbefalinger i forbindelse av utbruddet av coronaviruset. I den forbindelse ønsker vi å redegjøre for hvordan vi håndterer vår daglige drift. Informasjonen på denne siden blir oppdatert regelmessig.

Vi gjør alt vi kan for å opprettholde våre forpliktelser overfor byggeplasser og generelle leveranser i tiden som kommer fremover. Solskjermingsgruppen opprettholder sin daglige drift.

Hovedleverandøren vår Warema leverer som normalt og har innført strenge tiltak for å sikre produksjonen fremover. Vi har per i dag ingen informasjon som tilsier at vi vil få leveringsproblemer fra Warema. Vi har imidlertid fått varsel om noe forsinkelser fra en leverandør i Italia.

Tiltak og endringer i driften

Solskjermingsgruppen har innført strenge tiltak for smittebegrensning. Vi tar vårt ansvar for å begrense smitte alvorlig og har derfor innført flere forhåndsregler for å opprettholde dette. Hensikten for tiltakene er å redusere smitterisikoen mest mulig.

Vi er per i dag minimalt bemannet på alle våre kontorer og ansatte jobber primært på hjemmekontor. Ansatte benytter seg av hjemmekontor for å kommunisere med kollegaer og kunder. Solskjermingsgruppen har noen ansatte som er i karantene etter utenlandsreise, men vi har ikke fått påvist noe smitte hos noen av våre ansatte. Våre ansatte som er i karantene jobber som normalt på hjemmekontor og gir oppdateringer til ledelsen daglig.

Våre montører reiser direkte til byggeplass i størst mulig utstrekning. De har instruks om å desinfisere utstyr og flater de er i kontakt med. Vi tillater ingen reiser og har henstilt ansatte om ikke å reise i privat regi. Ansatte er henstilt om å ikke delta på sosiale arrangementer eller besøke steder med mange mennesker generelt.

Alle fellesarealer, toaletter og dørhåndtak desinfiseres 2-3 ganger daglig for de ansatte som oppholder seg på fysisk kontor. De få ansatte som ikke jobber på hjemmekontor har alle sitt eget kontor, medbrakt matpakke som spises alene og holder avstand på minimum 2 meter til kollegaer. Disse ansatte befinner seg på kontoret grunnet at de ikke har mulighet for hjemmekontor.

Digitale løsninger for interne- og eksterne møter

Når det gjelder kundekontakt vil vi benytte digitale løsninger for møter og kommunikasjon. Vi har bedt ansatte om å unngå eksterne kundemøter. Videre skal våre montører i størst mulig grad unngå besøk inne hos våre privatkunder. Kun i helt nødvendige og spesielle situasjoner, hvor vi anser smittefaren som liten, vil dette kunne avvikes.

Vi ber om forståelse for at vi vil kunne avslå statusmøter eller annet hvor vi ikke mener det er forsvarlig at våre ansatte deltar og ber om at vi blir invitert via digitale kanaler. Ansatte benytter seg av digitale plattformer for å gjennomføre både interne og eksterne møter.

Vi vil fortløpende oppdatere våre kunder dersom det skulle oppstå endringer i situasjonen.

Øivind Sann

Reduser risikoen for de ansatte med en beskyttende gardin.

Vi har laget en gardin av pvc som vil skjerme de ansatte fra kunder i butikkene.

Les mer om produktet her

Back To Top