Oppdatert 7.juni 2021

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

Solskjermingsgruppen AS følger folkehelseinstituttets nasjonale og kommunale anbefalinger i forbindelse av utbruddet av covid-19. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trøndelag, Østfold og Vestland. På denne siden redegjør vi for hvordan vi håndterer vår daglige drift. Informasjonen på denne siden blir oppdatert regelmessig.

Solskjermingsgruppen er i normal drift. Vi har ingen permitterte eller syke medarbeidere som følge av Covid-19. Produksjon, service og monteringer utføres så langt det er mulig innen normal tid.

Hovedleverandøren vår Warema leverer for det meste som normalt og har innført strenge tiltak for å sikre produksjonen fremover.

Tiltak og endringer i driften
Solskjermingsgruppen har innført strenge tiltak for smittebegrensning. Vi tar vårt ansvar for å begrense smitte alvorlig, og har derfor innført flere forhåndsregler for å opprettholde dette. Hensikten for tiltakene er å redusere smitterisikoen mest mulig.

Vi begrenser fremdeles bemanning på alle våre kontorer og ansatte jobber primært på hjemmekontor.

Våre montører reiser direkte til byggeplass i størst mulig utstrekning. De har instruks om å desinfisere utstyr og flater de er i kontakt med. Montører og selgere som må ut på befaringer eller montasje vil benytte munnbind og hansker.

Alle fellesarealer, toaletter og dørhåndtak desinfiseres 2-3 ganger daglig for de ansatte som oppholder seg på fysisk kontor. De ansatte som ikke jobber på hjemmekontor har alle sitt eget kontor, medbrakt matpakke og holder avstand til kolleger.

Vi holder vårt showroom i Oslo stengt for tilfeldige besøkende, så dersom man ønsker visning på showroom må det gjøres en avtale med en av våre selgere. Alle som besøker våre lokaler må registrere seg for smittesporing og bekrefte at de er symptomfrie. Dette gjelder både showroom og kontorlokalene til alle våre avdelinger. I Oslo vil det i tillegg være et krav om at besøkende/ikke ansatte bruker munnbind i våre lokaler.

Når det gjelder kundekontakt vil vi fremdeles søke å benytte digitale løsninger for møter og kommunikasjon. Vi har bedt ansatte om å vise forsiktighet ved nødvendige eksterne kundemøter, og vi gjennomfører utendørs befaringer. Det er innført nye rutiner ved befaringer og serviceoppdrag internt.

Digitale løsninger for interne- og eksterne møter
Vi ber om forståelse for at vi vil kunne avslå statusmøter eller annet hvor vi ikke mener det er forsvarlig at våre ansatte deltar og ber om at vi blir invitert via digitale kanaler. Ansatte benytter seg av digitale plattformer for å gjennomføre både interne og eksterne møter.

Restaurant- og hotellbransjen
Solskjermingsgruppen Ringfoss jobber tett med og bistår restaurant- og hotellbransjen i Norge for å finne gode løsninger til uteserveringene.

Vi vil fortløpende oppdatere våre kunder dersom det skulle oppstå endringer i situasjonen.

Øivind Sann

Reduser risikoen for de ansatte med en beskyttende gardin.

Vi har laget en gardin av pvc som vil skjerme de ansatte fra kunder i butikkene.

Les mer om produktet her

Skjerming til covid-19 teststasjon

Solskjermingsgruppen tilbyr nå løsninger for skjerming av teststasjoner for covid-19 i Norge.

Les mer om produktet her