Solskjermingsgruppen AS er stolte av å drive i en bransje som forbedrer miljøkvaliteten for brukere av bygg og boliger lokalt, samt hjelper til å redusere utslipp generelt ved å sørge for mindre energiforbruk i de samme lokalene.

Ved effektiv bruk av våre intelligente solskjermingssystemer vil man kunne redusere energiforbruk for kjøling, oppvarming og kunstig lys.

Moderne solskjermingssystemer har enormt potensial for å økonomisere forbruket av fossilt brennstoff og hjelper derfor til å beskytte klimaet.

Våre 4 klikkbare informasjonsbokser nedenfor viser hvordan solskjerming vil hjelpe til på behovet for kunstig lys, nedkjøling og oppvarming. Lenken vil åpnes i nytt vindu og innholdet er på engelsk.Ekstern lenkeEkstern lenkeEkstern lenkeEkstern lenkeSom en miljø- og samfunnsbevisst bedrift er det viktig for oss å arbeide med dette også internt. Vi har derfor arbeidet mye med å få til et systematisk arbeid for miljøvennlig drift i vår hverdag. Dette arbeidet blir vurdert og rapportert til Miljøfyrtårn hvert år, og vi er stolte av å kunne si at vi ble sertifisert Miljøfyrtårnbedrift i 2010 og resertifisert i 2013, 2016 og 2019.

Den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig ved forespørsel.