Persienner med tverrgående lameller har lenge blitt brukt i vinduer.

I begynnelsen var lamellene i av tre, de var ugjennomtrengelige for lys og dermed kun av ren praktisk karakter. I dag har persienner flere oppgaver. WAREMA-persiennene er aktivt med på å prege rommet. De regulerer lysinnfall og romtemperatur og fremhever vinduet med sin farge.

Rommet kan bli en verden fylt med ro, men det kan også virke dynamisk. Lameller i aluminium og med en presis mekanikk former en nøyaktig lysdosering. Du bestemmer også – alt etter innstilling – om man skal kunne se gjennom vinduet eller ikke. Med WAREMAs kolleksjon settes det ingen grenser for din kreativitet