Markedets mest vindstabile bevegelige produkt med egenartet design. Sikrer utsyn uten at for mye lys slipper inn.