skip to Main Content

Persienner med vulstede lameller

Utvendige persienner

60 og 80 mm persienner med vulstet lamell og skinnestyring er de mest brukte utvendige persienner. 60 mm persienner brukes gjerne der fasadelivet ikke muliggjør å montere en persienne med større bredde i lamellen. En 60 mm persienne må ha min. 110 mm utsparringsplass, mens en 80 mm persienne må ha 130. (For arkitekter er det viktig å ta hensyn til byggtoleranser og gjerne tegne inn min. mål + 20 mm).

På bolighus vil ofte en 60 mm persienne passe best.

Vanligste problemstilling er at du vet høyden på vinduet og ønsker å finne totalhøyden på en persienne til dette vinduet. Vi har derfor valgt å legge inn en tabell der du finner vindus-høyden og påfølgende parkeringshøyde.

Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienner
Vulstede Lameller
Vulstede Lameller
Vulstede Lameller
Vulstede Lameller
Vulstede Lameller
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)
Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)Persienne Med Vulstede Lamellerr (19)PersiennerVulstede LamellerVulstede LamellerVulstede LamellerVulstede LamellerVulstede LamellerPersienne Med Vulstede Lamellerr (19)

Se video av vår persienne for rømningsvei slå seg sammen!

  • E80A6 Warema persienner med 230 V motor.
  • Styreskinner med størrelse 25x18 mm ekstrudert aluminium og standard skinnefester, alternativt med wireføring.
  • Lamellene er utstyrt med foring i alle hull for beskyttelse av opptrekksbånd og feste av stigebånd.
  • Topplist i 3 mm ekstrudert aluminium.
  • Lamellfarge ihht. standard fargekart, skinner og bunnlist er brennlakkert ihht. RAL fargekart.
  • Persiennekasse i 1,5 mm aluminium med endelokk, leveres brennlakkert ihht. RAL fargekart.

Back To Top