Fasaden på en bygning får variable uttrykk ved hjelp av skyveteknologi. Uansett om fasaden skal være åpen eller lukket avhengig av tidspunkt på dagen, om den må tåle spesifikke klimapåvirkninger, eller om den skal formidle en unik arkitektonisk idé – skyveteknologi er nøkkelen til den beste og mest fremtredende løsningen.

Ulike versjoner skyveløsninger på fasaden

Enkelt skyvende
De individuelle skyvbare skoddene kan flyttes individuelt avhengig av behov eller lysinnfall.

Symmetrisk skyvende
To eller fire skyvbare skodder kan beveges synkront ved bruk av den symmetriske versjonen.

Teleskopisk skyvende
Opptil fire skyvbare skodder kan beveges samtidig med den avanserte teleskopiske versjonen.

Fordeler med skyvbare skodder

Enkel skyggelegging
Fleksibelt innsyn og solskjerming som samsvarer med rommet, lysforholdene og beboernes behov på best mulig måte.

Intelligente bygninger
Økt energieffektivitet for bygninger ved hjelp av automatiserte skodder og et SMI-grensesnitt.

Fasaden som et kjennetegn
Det er ingen grenser for kreativ fasadedesign. Passer også for delvis eller fullstendig åpning av innsyn og solskjerming for veranda og vinterhager.

Høyeste kvalitet
Materialer for festing som er motstandsdyktige mot korrosjon og vind, kan også brukes i kystområder uten bekymring.