Det spesielle med WAREMA-markisolettene er utfallseffekten.
På markisoletter holdes en høydejusterbar del av duken alltid loddrett, parallelt mot vinduet.
Den andre delen gir utfall, og armstangsystemet faller automatisk inn i den innstilte høyden når det kjører ut.
Markisolettens armstangsystem kan skrånes opp til 150 grader avhengig av konstruksjonstype.
Dette gir en behagelig skygge, samtidig som sikten ut blir værende tilnærmet uhindret.