Warema Mobile System (WMS) er et velutviklet styringssystem som opererer på radiosignaler. Motorene har en evne til å videresende signaler slik at også enheter som står langt fra der signalet blir sendt fra får beskjed. Disse signalene kan sendes fra værstasjon, fjernkontroll/bryter eller en Web løsning hvor da telefon eller tilsvarende kan benyttes for styring.

Se mer av dette produktet:
Automatikk Warema