lillo gård

Solskjermingsgruppen AS har levert skodder og vertikalmarkiser med zip til boligprosjektet Lillo Gård. I dette prosjektet har skoddene og en del vertikalmarkiser med zip blitt medtatt inn i boligprosjektet av byggherre og arkitekt.

Om boligprosjektet Lillo Gård

Boligprosjektet består av totalt 420 leiligheter i Nydalen, Oslo. Dette er et ganske unikt prosjekt, da en del av utbyggingen består av flere gårdbygninger som er vernet. Lillo Gård har rik historie, noe som skulle inkluderes i den nye utbyggingen og rehabiliteringen av eksisterende bygg.

Skodder i treverk

I forbindelse med utbyggingen av boligprosjektet ble to av de gamle låvene på torget revet, for å så bli erstattet med et bygg som består av leiligheter og næringseiendommer. De gamle låvene var ikke verneverdige, men det ble satt føringer for at erstattende bygg med tilknytning til bygården skulle gi visuelle assosiasjoner til en låve.

Arkitektene bak boligprosjektet, 4B Arkitekter, kom frem til en løsning der fasaden på bygget har mørkbeiset panel med sterke og tydelige lameller i treverk. Solskjermingsgruppen har gjort en svært nøye prosjektering av de ulike dimensjonene på skoddene for å få trelamellene på skoddene til å passe nøyaktig med resten av fasaden. Det var viktig at de horisontale trelamellene på skoddene satt presist med panelet på fasaden, slik at de tydelige linjene ville samsvare over hele bygget. Når vinduene og balkongene på fasaden dekkes av skoddene ser det ut som at fasaden er heldekket i treverk – et vanlig trekk man ser i fasaden til låver.

Solskjerming som ble medtatt i prosjektet

I dette boligprosjektet ble skoddene og en del av vertikalmarkisene med zip medtatt i prosjektet, noe som vil si at entreprenøren prosjekterte inn solskjermingen i prosjektet. Beboerne i leilighetene der solskjermingen er medtatt vil derfor ha solskjermingen inkludert i kjøpet av leiligheten sin. Det er flere grunner for at solskjermingen ble medtatt i prosjektet, som den visuelle faktoren på fasaden og minimering av soloppvarming og støy. Skoddene på de sydvendte balkongene gir god skjerming mot både soloppvarming og støy, samtidig som at de oppfylte føringene om å gi visuelle assosiasjoner til den gamle låvebebyggelsen.

Det ble også medtatt en rekke vertikalmarkiser med zip på vinduene til leilighetene som vendes ut mot trafikkerte veier. Ved å ha utvendig solskjerming på vinduene vil boligen oppleve mindre soloppvarming og behovet for å lufte vil minimeres. Beboerne i disse leilighetene vil derfor ikke ha like stort behov for å åpne vinduene for å lufte, som igjen ville ha ført til støy i leiligheten fra de trafikkerte veiene.

Beboerne har fått utdelt fjernkontroller som gjør at de selv kan styre solskjermingen etter sine ønsker og behov.

Vertikalmarkiser med zip som tilvalg

Solskjermingsgruppen var også leverandør av tilvalget for solskjerming på Lillo Gård. Det vil si at leilighetene som ikke fikk solskjermingen medtatt i prosjektet fikk tilbud om å kjøpe solskjermingen som et tillegg. På Lillo Gård fikk beboerne tilbud om å kjøpe vertikalmarkiser med zip til sine boliger, noe en god del av beboerne valgte å benytte seg av. Vertikalmarkise med zip er et av våre mestselgende produkt og det vanligste produktet vi tilbyr til boligprosjekter. Vi tilbyr som regel dette produktet til boligprosjekter fordi vertikalmarkiser med zip reduserer soloppvarming i leiligheten med rundt 90%. Det har blitt et stort fokus på å sørge for at leiligheter har et godt klima, både hos entreprenør og hos beboerne i leilighetene. Dette produktet sørger for at soloppvarmingen minskes, samtidig som at produktet enkelt kan tilpasses i form av farge og dimensjoner til ulike fasader.

Les mer om fordelene med vertikalmarkiser med zip her.

Nøkkeldata

Lokasjon
Oslo
Tidrom
2019
Entreprenør
AF Entreprenør
Leverandør
Solskjermingsgruppen AS
Prosjektleder
Rune Klemetsen
Arkitekt
4B arkitekter
Produkt(er)
Foldeskodder fra Hawa og vertikalmarkiser med zip fra Warema