Innseilingå, Stavanger

Innseilingå, Stavanger

Prosjektet består av 117 leiligheter fordelt på fem bygg. Byggenes beliggenhet er sentralt ved innseilingen til Stavanger. Byggene er plassert solrikt mot syd og vest.

Lokasjon:     Stavanger

Leverandør: Solskjermingsgruppen AS

Entrepenør: Skanska

Arkitekt: Asplan Viak

Produkt(er): Warema E80A6 med persiennekasser

Prosjektleder:Fredrik Lohne