skip to Main Content

Sørengkaia Byggetrinn 4, Oslo

Sørengkaia Byggetrinn 4, Oslo

Solskjermingsgruppen AS har,for Sørengkaia Byggetrinn 4, prosjektert og levert utvendig solskjerming som tilvalg.  Produktene ble valgt av arkitekten i samarbeid med Sørenga Utvikling og AF-Gruppen. Dette for å sikre at all utvendig solskjerming blir likt for alle og tilpasset bygget. Hver enkelt boligkjøper fikk tilbudt dette  i tilvalgsfasen, og investeringen ble bakt inn i leilighetssummen. Alt er ferdig og klart til bruk ved innflytting.  Fjernkontrollstyrt betjening.  Produktene gir meget bra solskjerming, samtidig som de ivaretar arkitekturen på bygget

Lokasjon:     Sørengautstikkeren trinn 4, Oslo

Tidsrom:      2014

Leverandør: Solskjermingsgruppen AS

Entrepenør: AF-Gruppen

Arkitekt: LPO Arkitekter

Produkt(er): Warema vindusscreen, Warema terrassemarkiser, Sirius parasoll m/sidemast, Solamagic varmelamper

Prosjektleder:Liv Gabrielsen

Back To Top