Høymagasinet uteservering

Solskjermingsgruppen Ringfoss leverte nylig uteserveringen til Høymagasinet, som er lokalisert på flotte Akerhus Festning i Oslo.

AKERSHUS FESTNING

Akershus festing har gjennomgått flere renovasjoner og restaureringer de siste årene, deriblant med åpningen av Festningen restaurant i 2013. Etter suksessen med denne restauranten ble det bestemt at høylåven på Akershus festning skulle restaureres og åpnes som et nytt serveringssted. Fursetgruppen står bak driften av både Festningen restaurant og Høymagasinet. Vi i Solskjermingsgruppen har vært så heldige å få levere uteserveringer til begge disse historiske og flotte serveringsstedene!

Under dette prosjektet samarbeidet vi godt med Moseng Poulsen arkitektur as for å finne best mulig løsning på uteserveringen. Det var en rekke premisser og forutsetninger som måtte tas i betraktning under utformingen av uteserveringen.

VERNET BYGG

Selve bygget og festningsområdet er vernet, så det var ikke aktuelt å montere noen faste konstruksjoner til bygget. Uteserveringen måtte derfor være frittstående fra bygningen. Det ble også gitt klare krav om at produktene til uteserveringen måtte være så lave som mulig, slik at produktene ikke skjermet bygget mer enn nødvendig. Det var også viktig at produktene ikke trakk for mye oppmerksomhet, så fokuset til gjestene kan være bygningen og den flotte utsikten.

UTESERVERINGEN TIL HØYMAGASINET

Løsningen falt derfor på en rekke parasoller og et separat utekjøkken med markise. Parasollen er av modellen May Schattelllo, som er en svært kraftig og robust parasoll. Det var viktig at parasollene var kraftige nok til å tåle de sterke vindkastene oppe på Akershus festning, noe denne modellen innføyer. Nøyaktig de samme parasollene utgjør uteserveringen til Festningen Restaurant, som skaper en fin kobling mellom de to uteserveringene og de historiske plassene de er lokalisert på.

Vi takker Moseng Poulsen arkitektur AS og Fursetgruppen for godt samarbeid på dette prosjektet!

Nøkkeldata

Lokasjon
Oslo
Tidrom
2019
Entreprenør
Lohne & Lauritzen
Leverandør
Solskjermingsgruppen Ringfoss AS
Prosjektleder
Hans Otto Hæger
Arkitekt
Moseng Poulsen arkitektur as
Produkt(er)
May Schattello parasoller med LED lys og Australia terrassemarkise montert på teleskop stålrigg