solskjerming solseil

Solskjermingsgruppen AS har levert en rekke solskjermingsprodukter til det nyoppussede kontorlokalet til Den norske legeforeningen i Akersgata 2, Oslo.

Kontorlokalet på hele 8.400 kvadratmeter har gjennomgått en total innvendig rehabilitering og oppussing i løpet av det siste året. Lokalet ble ferdigstilt i Oktober 2020 og Den Norske Legeforeningen fikk flytte inn i sitt nye og flotte bygning. I første og andre etasje i bygget er det etablert ett nytt kurs- og konferansesenter, i de resterende fem etasjene er det moderne kontorlokaler.

Solskjermingsgruppen har levert både utvendig og innvendig solskjerming til kontorlokalet, som er koblet opp til et avansert automatikk- og styringssystem.

Utvendig solskjerming til kontorlokalet

Det er montert ca 200 vertikalmarkiser med zip som utvendig solskjerming på kontorlokalet. Vertikalmarkisene med zip hindrer soloppvarming og gir et godt inneklima for de ansatte. Duken på vertikalmarkisene er perforert, noe som vil si at duken gir utsyn mot den siden som har mest lys. Dette gir kontorlokalet et lyst og mer åpent miljø, da duken ikke er helt lysblokkerende. Ansatte får på denne måten godt dagslys og utsyn, men blir skjermet for varme og innsyn.

Unik vindusform skapte utfordringer for solskjerming

I kontorlokalet er det også levert en rekke innvendige solskjermingsløsninger til vinduer der det ikke var mulighet for å installere utvendig solskjerming. Akersgata 2 er et historisk bygg som har noen unike vinduer i en trekantet form. Formen på vinduene skapte utfordringer for utvendig solskjerming, så det var behov for å finne en alternativ løsning til disse vinduene. I tillegg til at formen på vinduene var trekantet, var det også en stor vindusflate som måtte skjermes. Solskjermingsgruppen har både innvendige- og utvendige solskjermingsprodukter for trekantete vinduer, men ingen produkter som kunne dekke behovet for å skjerme en så stor vindusflate. Vår prosjektleder arbeidet sammen med vår Tyske produsent Warema for å finne en alternativ løsning for disse utfordringene.

En helt ny solskjermingsløsning for de unike vinduene

Løsningen vår for å dekke disse behovene ble en helt unik innvendig solskjermingsløsning, bestående av ett eller flere solseil. Den kreative løsningen er tilpasningsdyktig etter form og vindusstørrelse, så det gjorde det mulig å tilpasse skjermingen etter behov. Noen trekantete vinduer på bygget var mindre enn andre, så da tilpasset vi solseilene deretter. De større vinduene hadde behov for fire solseil for å kunne dekke hele vindusflaten, andre vinduer trengte bare ett solseil. Den kreative løsningen dekket behovet for solskjerming på en funksjonell måte, samtidig som at solseilene passer til estetikken til kontorbygget. Solseilene går på samme automatikksystem som resten av bygget, men har også muligheten for overstyring med veggsender.

Automatisk styringssystem

Styringssystemet ivaretar inneklima og varmepåkjenning automatisk, slik at lokalene skal ha best mulig klimakontroll. Det er montert værstasjoner på taket og fasadene til bygget, slik at det automatisk registreres sollys og varmepåkjenning . Værstasjonene registrerer da hvilke fasader som er utsatt for sollys og varmepåkjenning og vil justere solskjermingen deretter. Styringssystemet vil sende solskjermingen automatisk opp eller ned etter hvor det registreres sol på fasaden. Det er også åpnet for mulighet for å overstyre den automatiske solskjermingen med trådløse brytere på sentrale områder som møterom og kontorer. De trådløse bryterne gir de ansatte fleksibilitet til å velge om de ønsker solskjermingen på kontorlokalet oppe eller nede selv.

Vi takker Seltor for spennende oppdrag!

Nøkkeldata

Lokasjon
Oslo
Tidrom
2020
Entreprenør
Seltor AS
Leverandør
Solskjermingsgruppen AS
Prosjektleder
Fredrik Lohne
Arkitekt
Produkt(er)
Vertikalmarkise med zip, solseil, rullegardin og automatikk- og styringssystem