skip to Main Content

Bjørnsletta Skole

Bjørnsletta Skole

Veidekke AS har bygd nye Bjørnsletta Skole etter passivhusstandard. Solskjermingsgruppen har montert utvendig solskjerming – Zipscreen. Styringssystem; Warema Climatronic

Lokasjon:     Bjørnsletta Skole

Tidsrom:      2013-2014

Leverandør: Solskjermingsgruppen AS

Entrepenør: Veidekke Entreprenør AS

Produkt(er): Warema Zipscreen Warema Climatronic

Prosjektleder:Salgsavdelingen, Solskjermingsgruppen AS

Back To Top