skip to Main Content

Helleren Vgs, Nygårdstangen

Helleren Vgs, Nygårdstangen

Solskjermingsgruppen Hordaland AS har montert utvendig screen på bygget.

Lokasjon:     Helleren VGS, Nygårdstangen i Bergen

Tidsrom:      2014

Leverandør: Solskjermingsgruppen Hordaland AS

Entrepenør: Veidekke Entreprenør AS

Produkt(er): Utvendig Warema Screen

Prosjektleder:Johnny Ellertsen

Back To Top