skip to Main Content

Høyskolen I BERGEN

Høyskolen I BERGEN

Solskjermingsgruppen avd Hordaland har monteret utvendige persienner på den nye høyskolen.

Lokasjon:     Høyskolen i Bergen, nybygg på Kronstad

Tidsrom:      2014

Leverandør: Solskjermingsgruppen Hordaland AS

Entrepenør: Leigland Bygg AS

Arkitekt: HLM Arkitektur & Plan / CUBO Arkitekter AS

Produkt(er): Warema utvendige persienner.

Prosjektleder:Johnny Ellertsen

Back To Top