skip to Main Content

Radisson Hotel på Alna

Radisson Hotel på Alna

Solskjermingsgruppen AS har montert utvendige persienner. Styringssystem; Warema Climatronic

Lokasjon:     Radisson Hotel, Tevlingvn 21

Tidsrom:      2013

Leverandør: Solskjermingsgruppen AS

Entrepenør: Veidekke Entreprenør AS

Produkt(er): Warema utvendige persienner E80A6 Warema Climatronic

Prosjektleder:Salgsavdelingen, Solskjermingsgruppen AS

Back To Top