Rica Ørnen Hotel, Bergen

Rica Ørnen Hotel, Bergen

Solskjermingsgruppen Hordaland AS har montert innvendige screen med automatikk på Rica Ørnen Hotel i Bergen

Lokasjon:     Rica Ørnen Hotel

Tidsrom:      2014

Leverandør: Solskjermingsgruppen Hordaland AS

Entrepenør: Veidekke Entreprenør AS

Produkt(er): Warema innvendige screen OK.08 m/styring

Prosjektleder:Johnny Ellertsen