I Solskjermingsgruppen søker vi stadig nye måter å utvide vår bransjeekspertise på. Da vi ble spurt om å finne en løsning for å skjerme gavelveggen på museet som skulle huse Lovundbåten fra direkte sollys, var det en utfordring vi umiddelbart grep tak i. Vår tilnærming til denne spesielle oppgaven resulterte i en skreddersydd løsning som demonstrerer vår evne til å tilpasse oss og finne kreative svar på komplekse problemer.

Utfordrende prosjekt og kreative løsninger

Den valgte løsningen besto av to spesialtilpassede seil som elegant kunne rulles opp langs taket og smidig trekkes ned mot midten ved behov. Utviklingen av en motorisert løsning som kunne tilpasses etter endringer i lysforholdene ute var en virkelig test for oss, og det å få en 24 volts motor uten stopp funksjon til å kjøre seilet inn og ut krevde kreative og banebrytende ideer. Men med høy innsats, utholdenhet og troen på at det skulle gå så klarte vi å finne en velfungerende og god løsning.

For et firma basert i Oslo, var opplevelsen av å levere dette prosjektet på en øy langs Helgelandskysten en unik mulighet. Det ga oss ikke bare en faglig utfordring, men også en uforglemmelig naturopplevelse som satte sitt preg på oss. Historien bak Lovundbåten går langt tilbake i tid, og på museet er planen og bygge båten på nytt med de restene som er funnet under vann og sand på øya. Delene er gamle og skjøre og det var ved ønske om å beskytte disse mot direkte sollys at vi kom inn i bildet.

Vår deltakelse på Lovund har vært en lærerik reise som har vært med å utvide vårt syn på potensialet innen solskjermingsteknologi. Det har også forsterket vår forpliktelse til å fortsette å strekke oss etter utfordrende oppgaver og søke etter de beste og mest effektive løsningene for våre kunder.

Vi mener at det er gjennom slike utfordrende prosjekter at vi lærer mest og kan skape størst verdi både for våre nåværende og våre fremtidige kunder.

Nøkkeldata

Lokasjon
Lovund
Tidrom
2023
Entreprenør
Interessegruppa for Lovundbåten
Leverandør
Solskjermingsgruppen AS
Prosjektleder
Rune Klemetsen & Anders Lyng-Jørgensen
Arkitekt
Produkt(er)
Spesialløsning Seil