Solskjerming for næringsbygg hindrer bygg fra å bli oppvarmet og har en vesentlig funksjon for å sikre et behagelig klima i bygget. Når man bygger eller renoverer er det en hel del ting man bør tenke på for at solskjerming blir integrert inn i en fasade. Ved å forberede et bygg for solskjerming vil det bli en mer estetisk bra løsning, man får en optimal funksjon og mest sannsynlig en rimeligere montasjekostnad.

I denne artikkelen tar vi for oss de mest vanlige tingene man bør tenke på når man planlegger for solskjerming for næringsbygg.

Utvendige persienner på næringsbygg

Solskjermingsleverandøren burde inkluderes tidlig i prosessen

Ved nybygg anbefaler vi at arkitekten og entreprenøren kontakter solskjermingsleverandøren tidlig i prosessen, slik at vi kan komme med våre anbefalinger og ekspertise. Vi har en rekke gode ingeniører som vil bistå arkitekt med utarbeidingen av detaljtegninger, samt komme med råd om potensielle produkter.

Utvendig solskjerming hindrer soloppvarming

Så langt det lar seg gjøre, anbefaler vi alltid å benytte utvendig solskjerming på næringsbygg da utvendig solskjerming hindrer solenergi å komme inn i bygget nærmere 7 – 10 ganger bedre enn innvendig solskjerming. Ved å ha et effektivt og intelligent styringssystem vil byggets energisparing optimaliseres og bygget vil få et bedre inneklima. Vårt nyeste system kalkulerer hvor solen befinner seg på fasaden og tilrettelegger solskjermingen deretter. Se videoen under for mer informasjon om dette innovative styringssystemet for solskjerming til næringsbygg.

Styringssystem fra vår Tyske produsent Warema.

Løsninger for styring av solskjermingen til næringsbygg

For alle løsninger unntatt faste skjermer er det viktig å ha et godt system for styring av enhetene. Automatikkløsninger vil hensynta værforhold, men også hensynta årstider, solhøyde og omkringliggende bygninger. Grunnleggende styring dreier seg om å ta ned solskjermingen når det er sol og å ta den opp når det enten blåser for mye eller det ikke er sol. Mer avansert styring benyttes ofte for persienner. Her er det mulig for systemene å kalkulere solvinkel avhengig årstid og hele tiden tilpasse vinkel på lamellene slik at sol holdes ute samtidig som utsynet opprettholdes. Man kan også programmere systemet til å hensynta omkringliggende bygg som skaper skygge på deler av fasaden. På denne måten vil systemet kun skjerme de vinduene som er utsatt for sol og tillate andre vinduer på samme fasade å ikke ha skjerming.

Hvordan benytte styring for å redusere strømforbruk

Solskjerming vil redusere strømforbruk knyttet til nedkjøling på sommeren da solvarmen hindres i å trenge inn i bygget. Det er imidlertid en rekke funksjoner i automatikken som kan legges til for å redusere energiforbruket.

Et eksempel kan være at styringen åpner persiennelamellene når det er behov for varme på kontoret. Her kan man legge inn at dette kun skjer dersom ingen er i rommet. Videre kan man legge inn at persiennen er helt lukket om natten for å skape ytterligere isolasjon utenfor vinduet. Man kan også legge inn at lamellene skal vinkles opp i taket om vinteren slik at lys og varme slippes inn. Dette betyr redusert behov for oppvarming og belysning.

Solskjermingen påvirker byggets fasade

På grunn av at næringsbygg ofte benytter seg av utvendig solskjerming, er det viktig for oss i Solskjermingsgruppen å ha god kontakt med arkitekten om hvordan solskjermingen vil påvirke byggets fasade. I tilfeller der det ikke har blitt tilrettelagt for solskjerming vil det ekstra arbeidet påvirke og endre fasaden, noe som kanskje ødelegger arkitektens visjon for bygget. Solskjerming kan i tillegg brukes som et spill i fasaden og tilpasses etter arkitektens ønsker.

I dette boligprosjektet fra Sørenga skapte arkitekten et spill i fasaden ved å bruke en spenstig kontrastfarge på rammen til solskjermingen. 

Valg av type solskjerming

Det finnes flere typer solskjerming som kan benyttes på et næringsbygg:

Vertikalmarkiser eller zip screens

Screens er blitt svært populært de siste årene og er en løsning hvor det er en perforert duk som kommer ned fra en dukrull over vinduet. Duken kan velges i en rekke farger og utseendet på løsningen glir ofte flott inn i en fasade. Duken tillater at man kan se ut i dagslys og hindrer innsyn når det er dagslys. Produktet består av slanke skinner på sidene og en lite synlig kasse til duk på toppen. Dette gjør at resultatet blir lite synlig.

Solskjermingen tåler mye vind

Vertikalmarkiser og screens gir god avskjerming fra solvarme og hindrer soloppvarming av rommet. Screenduken kan utstyres med glidelås på sidene slik at duken holdes fast hele veien, noe som gjør at solskjermingen tåler mye vind.

Duken på screenen reflekterer solstrålene slik at man kan se ut av duken når det er dagslys ute. Når det er mørkt ute vil duken ha motsatt effekt og gi dårlig utsyn, samt innsyn for andre. Vi oppfordrer derfor å kombinere løsningen med innvendig skjerming i tillegg. Vertikalmarkisen og screens er sårbare for snø og is, slik at man må være forsiktig med å bruke løsningen om vinteren.

Les mer om zip screens her

utvendig screens til bygg

UTVENDIGE PERSIENNER

Løsning med utvendige persienner er en tradisjonell skjerming som har vært på markedet i mange år. Det er viktig å merke seg at man bør velge en persienne som er solid og som har styreskinner på sidene. Lamellene må ha en tykkelse som er egnet for utvendig bruk og helst være vulset i kantene.

Enkel regulering av dagslys

Lamellene på utvendige persienner gjør at lysfordelingen er enkel å kontrollere og det er enkelt å styre mellom innslipp eller fjerning av dagslys. Det går også ann å styre lamellene slik at utsynet opprettholdes, samtidig som at det skjermes for solvarme. Generelt langt flere muligheter for å etablere god skjerming samtidig som man hensyntar behovet for lys og varme fra solen i et bygg.

Utvendige persienner er mer tolerante for is og snø enn screenduk, men har en større toppkasse enn en screen har. Persiennen er ikke like vindbestandig som en screen, men det finnes stormsikre persienner som tåler svært kraftig vind.

Les mer om utvendige persienner her

næringsbygg utvendige persienner

FASTE SKJERMER ELLER LAMELLER

Man kan montere faste elementer på en fasade som effektivt fjerner solvarmen. Dette er løsninger som ofte blir en del av fasaden da det bygges forskjellige konstruksjoner ut fra tak og fasade hvor lameller eller vinger monteres.

solskjerming næringsbygg
Fast solskjerm på kontorbygning

Fordeler:
• Svært robust løsning som tåler alt av vær og vind.
• Estetisk flotte løsninger når arkitekt utarbeider gode løsninger.

Ulemper:
• Ingen mulighet for å tilpasse skjermingen avhengig av vær og årstid.
• Ofte behov for innvendig skjerming i tillegg for å fjerne sjenerende lys.
• Kan være utfordrende å prosjektere inn i en fasade da det kreves svært nøyaktig tilpasning av elementene.

SKODDER

Skodder er en gammel og tradisjonell solskjerming som i dag leveres i mange nye utførelser. Her kan man få persiennens fordeler i forhold til lameller samtidig som skoddene kan kjøres til siden og være en del av fasaden også når de ikke brukes.

treskodder lillo gård
Treskodder på Lillo Gård

Fordeler:
• Svært mange muligheter innen materialvalg og utførelse.
• Solid løsning som tåler vær og vind
• Kan kombineres med generelle fasade elementer slik at man har en helhetlig fasade hvor enkelte elementer kan beveges.

Ulemper:
• Fordrer god planlegging og nøyaktig prosjektering
• Mer kostbart enn tradisjonell solskjerming

Innvendig solskjerming til næringsbygg

Innvendig skjerming er i hovedsak egnet for å hindre sollys – ikke solvarme. Solvarmen vil slippe igjennom glasset og følgelig vil den innvendige solskjermingen – og rommet på innsiden bli varmet opp.

Det finnes løsninger som reflekterer deler av varmen tilbake til tross for at skjermingen er plassert på innsiden av glasset, men effekten av denne type skjerming vil avhenge av type vinduer.

LAMELLGARDINER

Lamellgardiner er ofte benyttet for større vindusflater og er vanlige i næringsbygg. Lamellene kan leveres i en rekke utførelser og farger og gir en god skjerming mot lys. I tillegg er fordelen at lamellene kan vinkles, dette gir mulighet for utsyn selv om sol lyset holdes ute. Lameller kan leveres lystette om man ønsker dette og det finnes forskjellige lamellbredder slik at produktet tilpasses dybden i et vindussmyg.

rullegardin kontor

RULLEGARDINER

En rullegardin vil gi god skjerming mot uønsket lys. Det finnes et stort utvalg av duker og enhetene kan leveres med elektrisk motor og integreres i en automatikkløsning. Rullegardiner benyttes ofte sammen med utvendige screens da disse slipper noe lys igjennom som kan være sjenerende. For behov hvor det må være absolutt lystett kan det leveres løsninger hvor duken føres i sideskinner og som hindrer lys-innslipp.

PLISSÉGARDINER

Plisségardiner er spesielt egnet på mindre vindusflater, men det finnes også løsninger for store vinduer. Man bør tenke på hvordan en plisségardin monteres i forhold til glasset. Dersom plisségardinen monteres tett inntil glasset vil det kunne oppstå høy temperatur mellom gardinen og vinduet. Det har vært tilfeller av at glasset har sprukket som følge av spenninger, selv om dette ikke er et generelt problem og vil spesielt gjelde dersom man ikke har utvendig skjerming.

Plisségardiner er en løsning som er blitt svært populær da den tillater en funksjon hvor gardinen kan heves nedenifra og opp for å hindre innsyn. Løsningen kan leveres med enkel eller dobbel duk, og den kan være lystett om man ønsker dette.

Plissegardin innvendig solskjerming

INNVENDIGE PERSIENNER

Innvendige persienner har samme fordeler som utvendige i forhold til at man kan hindre uønsket lys samtidig som at man har godt utsyn. Persienner kan leveres i alle farger og utførelser og behøver slett ikke være kjedelige eller stygge. En persienne er også mer eller mindre lystett når den er lukket.

Det finnes i dag også løsninger som har samme funksjon som en plissegardin; altså at persiennen kan føres nedenifra og opp i tillegg til vanlig ovenifra og ned funksjon.